Oferta dla sektora publicznego

Programy napędzające innowacje

Jako zespół doświadczonych ekspertów prowadziliśmy komercyjne i publiczne projekty związane z rozwijaniem innowacji. Tylko w 2019 roku prowadziliśmy dwa programy finansowanie ze środków publicznych: miejski program akceleracyjny WARSAW booster 19’ oraz Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu.

Więcej informacji o projektach

Pozyskujemy partnerów korporacyjnych

Dzięki realizowanym przez nas projektom w 2019 roku zbudowaliśmy relacje z 20 korporacjami z grona krajowych i międzynarodowych liderów biznesu. Wsparliśmy 100 młodych przedsiębiorstw technologicznych. Dodatkowo, nawiązaliśmy współpracę z izbami handlowymi oraz związkami przedsiębiorców - w sumie zrzeszającymi ok. 400 spółek.

Zapewniamy ekspertów

Tylko w 2019 w naszych projektach wzięło udział ponad 100 wysokiej klasy ekspertów. Zapewniliśmy mentorów, konsultantów business development oraz specjalistów z różnych dziedzin.

Działaliśmy w ramach kategorii takich jak: Fintech, HR Tech, RPA, Sztuczna Inteligencja, Boty, Sprzedaż, Marketing, Hard Tech, Prop Tech, Med Tech, Smart city, Elektromobilność, Robotyka, IT/ICT, Ekologia, Biogospodarka, Żywność.

Mamy szerokie doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych ze środków publicznych. W naszym portfolio znajdują się takie projekty jak WARSAW booster 2019, Wschodni Akcelerator Biznesu, Akademia Menedżera Innowacji czy Pilot Maker Elekto ScaleUp.