Zespół RebelsValley od lat zajmuje się łączeniem światów: korporacyjnego i młodych spółek technologicznych. Kolejne projekty zmieniały nasze spojrzenie i podejście do działania. Zdobywane na podczas kolejnych projektów doświadczenie jasno wskazuje na fakt, sukces świata startupowego z jednej strony zależny jest od tego, czy klient jest zadowolony ze współpracy i faktycznie dostarczonej wartości, z drugiej strony od jego otwartości na współpracę i umiejętność kooperacji z młodą spółką.  

Postanowiliśmy sprawdzić, jak polskie korporacje patrzą na współpracę ze startupami. Korporacje(aż 86% badanych) deklarują swoją gotowość do współpracy ze startupami. Cowięcej, 2/3 z nich są zadowolone z efektów dotychczas podejmowanych współprac. Pomimo tego, nie postrzegają polskich startupów jako dojrzałych a cykl życia pojedynczej współpracy jest równoważny jednemu projektowi. Współpraca ta ma zazwyczaj charakter incydentalny, nie przeradza się w długotrwały sojusz nastawiony na wspólne budowanie wartości.  
Jaka jest przyczyna takiej, a nie innej kondycji polskiego rynku startupowego?
Co wpływa na krótki okres trwania współpracy?
Co możemy poprawić, aby zmienić obecną kondycję rynku startupowego?

Ankieta była skierowana do przedstawicieli działów zakupowych oraz osób zaangażowanych we wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach. Ankietowani reprezentowali branżę bankową, telekomunikacyjną oraz logistyczną. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 01.05-31.06.2020r.

Raport Rebels Valley i Partnerów o współpracy korporacji i startupów w 2020r.
Dziękujemy za zainteresowanie raportem. Możesz pobrać swoją kopię klikając w poniższy link: 
Raport
Niestety nie możesz w chwili obecnej pobrać raportu!